Doorzoek e-Depot
Blader door het NHA e-Depot

7867 resultaten voor zoekterm

1 results after applying filter

In het gehele e-Depot


Titel
Omschrijving
Datum creatie

Het bestemmingsplan Havengebied is op 20 juni 2013 door de gemeenteraad van de gemeente Velsen vastgesteld. Hiertegen is door enkele perceeleigenaren beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State heeft vervolgens twee percelen uit het bestemmingsplan Havengebied geschrapt. Het gaat hierbij om Trawlerkade 38 en 64. Om deze twee percelen toch van een actuele planologische regeling te voorzien is, op verzoek van de eigenaren, dit bestemmingsplan opgesteld.

Powered by Preservica
© 2021 Noord-Hollands Archief