Doorzoek e-Depot
Blader door het NHA e-Depot Omhoog

PB 2015-26 Gemeenschappelijk besluit van PS van ZdH en van NH tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland, vastgesteld bij besluit van PS van ZdH van 19 februari 2003 en van NH van 10 februari 2003 (Prov. Blad van ZdH 2003 nr 13, Prov. Blad NH 2003 nr 43) laatselijk gewijzigd bij besluit van ZdH van 16 december 2009 (Prov.Blad van ZdH 2010 nr 3A) in verband met het wijzigen van de onderhoudsbepaling, een aanpassing in de grondslag (etc. ruimte-tekort).Powered by Preservica
© 2021 Noord-Hollands Archief