Doorzoek e-Depot
Blader door het NHA e-Depot Omhoog

PB 2015-25 Gezamenlijk besluit van PS van Zd-H en van NH, tot wijziging van de Waterverordening Rijnland in verband met een aanpassing van de normen voor waterkwantititeit, een aanpassing van de procedurevoorschriften voor de leggers, een wijziging in de procedure voor de peilbesluiten, het laten vervallen van de instructieregels voor grondwateronttrekkingen en infiltraties evenals een aanpassing van de bij de verordening behorende kaart voor de regionale waterkeringenPowered by Preservica
© 2021 Noord-Hollands Archief