Doorzoek e-Depot
Blader door het NHA e-Depot

Informatie over het NHA e-Depot

 

Overheidsorganisaties hebben een digitale infrastructuur nodig om hun informatie duurzaam en toegankelijk te bewaren. Dit is mogelijk in een zogenaamd e-Depot, een dienst die duurzame toegankelijkheid van digitale archiefbescheiden garandeert. Het Noord-Hollands Archief gaat dit voor haar aangesloten overheidsorganisaties/ zorgdragers inrichten. In juni 2020 schafte het daarom, als eerste Regionaal Historisch Centrum, een eigen preserveringsvoorziening aan in het kader van het Programma digitaal informatiebeheer 2019-2022. Dit NHA e-Depot gebruikt het NHA naast het reeds bestaande rijks e-Depot. Het streven is om het NHA e-Depot medio 2021 beschikbaar te maken voor het ‘digital born’ materiaal van onze aangesloten overheidsinstellingen dat in goede, geordende en toegankelijke staat verkeert.

 

Toekomst NHA e-Depot & advies

Digitale archieven nemen steeds weer nieuwe gedaanten aan en stellen organisaties steeds weer voor nieuwe vraagstukken. Daarnaast is er nieuwe wetgeving in de maak met implicaties voor het informatiebeheer. Als expertisecentrum staan we archiefvormers terzijde om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Voor de komende jaren verwachten we behoefte aan advies en informatie op de volgende thema’s:

  • (Voorbereiding op) het aansluiten op de preserveringsvoorziening(en);
  • Duurzaam beheer bij en door de archiefvormer zelf;
  • Aanbesteding en inrichting van informatiesystemen met inachtneming van de archiefwettelijke eisen;
  • Digitale vernietiging en overbrenging;
  • Inrichting en formalisering van vervanging;
  • Voorbereiding op de Omgevingswet, de Wet Open Overheid en de herziene Archiefwet.

 

Inhoudelijke vragen over het e-Depot? Aangesloten overheden kunnen contact opnemen met een van onze adviseurs digitale archivering: Linda Folkers of Pieter Rosman. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 023-5172700.

Powered by Preservica
© 2021 Noord-Hollands Archief