Doorzoek e-Depot
Blader door het NHA e-Depot

PB 2016-130 Uitgiftedatum 22 november 2016, Besluit van GS NH van 15 november 2016 nr 578143/876421 tot wijziging van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (Bestandsnaam: 201648/313/8DD872E344894C5397BBB6B6D324FE62.docx)

Powered by Preservica
© 2021 Noord-Hollands Archief