Doorzoek e-Depot
Blader door het NHA e-Depot

PB 2015-127 Besluit van de inspecteur der provinciale belastingen 2015, NR 367196/664377, tot vaststelling van het Besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale belastingen Noord-Holland inzake legesheffing in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Bestandsnaam: 201619/210/BDC32C7092B24DDC9B2F4F9A39AE3B98.pdf)

Powered by Preservica
© 2021 Noord-Hollands Archief